ป้าย LED และจอแสดงอะตราแลกเปลี่ยน (currency exchange rate)

  • สามารถอัพเดทข้อมูลอัตโนมัติ real-time จากฐานข้อมูลกลาง หรือ อินเตอร์เน็ตได้
  • มีทีมดีไซน์เนอร์ให้บริการออกแบบหน้าแสดงอะตราให้ลูกค้า
  • มีทีมรองรับหลายภาษา
  • สามารถกำหนดวิธีการแสดงหน้าต่างๆบนป้าย เช่นเปลี่ยนเป็นหลายหน้า หรือเปลี่ยนแค่บางบรรทัด

ป้ายอะตราแลกเปลี่ยน Electronic (Currency Exchange Rate Display)

    02 679 8511

    sales@dtcasia.net

    21/20-22 Soi Ngamduplee, Rama IV Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120 Thailand