ป้าย LED 7-Segment สำหรับงานเฉพาะทาง ลูกค้าสามารถออกแบบรูปแบบป้าย

 

  • เหมาะสำหรับการติดตั้งที่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแสดงค่าที่วัดผ่านเซ็นเซอร์ เช่น คุณภาพอากาศ (Emissions, NOx, SOx, Particulate Matter, PM2.5)ค่าน้ำเสีย และน้ำหนักรานโหลด เป็นต้น
  • รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Modbus, OPC, PLC, RS232, RS485, TCP/IP หรืออื่นๆ ตามต้องการ
  • สามารถออกแบบป้ายตามความต้องการของลูกค้าได้

 

ป้าย LED สั่งทำพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรม (Custom LED Display for Industrial Use)