Features

 • ควบคุมผ่าน Remote controller

 • นับวันเพิ่มอัตโนมัติเมื่อผ่านเที่ยงคืน

 • เลือกนับเฉพาะบางวันในสัปดาห์ได้

 • สามารถบันทึกการเกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายได้ด้วยการกดปุ่มบน remote controller โดยระบบจะปรับปรุงข้อมูลการแสดงผล จำนวนวันทำงาน, การเกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้าย และ สถิติที่ดีที่สุด โดยอัตโนมัติ

 • ตั้งค่า วันที่, เวลา, วันที่เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้าย, เป้าหมาย, สถิติปัจจุบัน และ สถิติที่ดีที่สุด ได้

 • จดจำข้อมูลแม้ปิดเครื่อง

 

หากมี requirement อื่นที่ต้องการ สามารถติดต่อทีมเราได้เลย

ป้ายแสดงสถิติความปลอดภัย

Housing
Digit Size
Digit Color

  02 679 8511

  sales@dtcasia.net

  21/20-22 Soi Ngamduplee, Rama IV Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120 Thailand