ป้ายไฟวิ่ง LED ที่ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ (Electronic Sign, Information Sign, Information Display)

เหมาะสำหรับการใช้ในสถานที่สาธารณะ เช่น ธนาคาร สนามบิน โรงพยาบาล โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า สว่างชัดและ สามารถกำหนดขนาดตัวอักษร ข้อความที่ต้องการแสดง สีตัวอักษร และฟอนต์ได้

ป้ายไฟวิ่งประชาสัมพันธ์ (Electronic Sign, Information Sign)

Color